Política de privacitat

PJM PUJADAS, S.A. es pren molt seriosament la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per els nostres clients. Les seves dades seran incorporades a fitxers de tractament de dades  responsabilitat de PJM PUJADAS, S.A., amb domicili a Rubí (Barcelona-08191) C/ Ciclisme, 1-3, Polígon Can Rosés, y NIF nº A08010100, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38664, full B-110878, foli 149.

 

1. Principis que aplicarem a la seva informació personal i drets que li corresponen

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics, sobre els quals l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
  • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim.
  • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades només es mantindran durant el temps que sigui necessari per als fins del tractament; en funció de la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent; en el cas de subscripcions periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat adequada i la confidencialitat. Prendrem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades.

Té els drets següents:

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades.
  • Sol·licitar-ne la rectificació o la supressió.
  • Sol·licitar-ne la limitació del tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Podrà accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, PJM PUJADAS, S.A. deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legals o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa vigent.

 

2. Finalitat del tractament de les seves dades personals

Recollim les seves dades per posar-nos en contacte amb vostè i enviar-li les nostres publicacions i informació sobre nosaltres o sobre els nostres productes o serveis.

També recollim les seves dades per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable, i per millor els nostres productes i serveis, així com la nostra atenció al client.

 

3. Cessió i localització de les seves dades

Les dades que ens facilita estaran ubicades en els servidors de Mailchimp fora de la UE en EEUU.  Mailchimp està  acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, informació que està disponible en el següent enllaç  (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=A...), aprovat per Comitè Europeu de Protecció de Dades.

No cedirem les seves dades a cap tercer, excepte que hi hagi una llei o una decisió judicial que ens obligui, o en el cas que tinguem la seva autorització.

 

4. Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades es l’execució i desenvolupament d’una relació contractual mútuament acordada i/o el seu consentiment exprés.

 

5. Temps de conservació de les seves dades

Les dades personals que ens proporciona es conservaran indefinidament fins que ens en sol·liciti la supressió o fins que decidim unilateralment suprimir-les perquè no les farem servir més.

 

6. Confidencialitat i seguretat de les seves dades

PJM PUJADAS, S.A. es compromet a respectar la confidencialitat de les seves dades, així com a conservar-les de manera segura i a adoptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, i el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades.

 

7. Acceptació i consentiment

En proporcionar-nos les seves dades, manifesta que ha estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i n’accepta i en consent el tractament per part de PJM PUJADAS, S.A. en la forma i per a les finalitats que s’indiquen en aquesta política de privacitat.

Si tens dubtes sobre aquesta Política de Privacitat, pot contactar-nos en el email ethicalchannel@pujadas1890.com

Què podem enganxar per vostè?

Truqui’ns, escrigui’ns, consulti’ns, demani’ns. Entrem en contacte. Entri en el món Pujadas. Un món on tots treballem en equip, on tots avancem alhora. On la meta és sempre la mateixa: la seva satisfacció. Els nostres departaments estan a la seva total disposició. Ara, avui, demà, sempre. Unim esforços. Siguem un equip.

e-mail contact@pujadas1890.com
Telèfon +34 93 588 18 77
fax +34 93 588 23 77

PJM Pujadas S.A.
C. Ciclisme 1-3
Polígon Can Rosés
08191 Rubí - Barcelona. Spain. UE

© PJM Pujadas S.A.